Varaždin

Ispis

Varaždin (njemački: Warasdin, mađarski: Varasd, latinski: Varasdinum) je grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uz obale rijeke Drave, središte Varaždinske županije.

Varaždin se nalazi na 16°20'33"E i 46°18'29"N. Razvio se na rubnim dijelovima Panonske nizine alpskog sustava. Nadmorska visina varira između 169 i 173 m. Grad se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz rijeku Dravu, u plodnoj aluvijalnoj ravnici koja se spušta prema Dravi u smjeru jugozapad - sjeveroistok. Prema jugu ravnica se lagano uzdiže u Haloze i Varaždinsko - topličku goru. Grad Varaždin se sa svojom prirodnom regijom nalazi na graničnoj trodjelnici Štajerske, Međimurja, Zagorja i gornje Podravine.

Grad Varaždin obuhvaća 10 naselja. Prema popisu stanovnika iz 2001. godine, grad Varaždin s gradskim naseljima broji 49.075 stanovnika. Uže područje grada naseljava 41.434 stanovnika.

Izvor podataka: WikipediA