Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto G - I Imotski

Imotski

E-mail Ispis PDF

Imotski je grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Grad Imotski ima dva bisera prirode: Crveno i Modro jezero. Modro jezero ljeti postaje kupalište. Uređenim serpentinama kupači se spuštaju sve do jezera i plaže, dok Crvenom jezeru zbog prestrmih litica koje ga okružuju nije moguće pristupiti.

Imotski i Imotska krajina imaju sredozemnu klimu. Snijeg je rijetka pojava. Najniža zabilježena temperatura je -13°C. Temperature se ljeti mogu popeti i do 43°C, pa tu raste uglavnom borova šuma. Najviše ima čempresa, alepskog te dalmatinskog crnog bora. Ima i šuma hrasta sladunca te crnike. Ovdje od raslinja prevladava makija - zimzelena šikara, a ima i smilja.

Imotski je kroz srednji vijek bio poznatiji po svom latinskom imenu "Imota". U novijoj povijesti Imotski nije izravno bio poprište ratnih zbivanja, iako je dao mnoštvo dragovoljaca koji su vješto branili hrvatsku domovinu, naročito u Domovinskom ratu.

Prema popisu stanovništva iz 2001. g. Imotski ima 10.213 stanovnika. Po narodnosti, 95,51% čine Hrvati. 95,07% Imoćana se izjasnilo kao pripadnici rimokatoličke vjere; 3,17% se izjasnilo pripadnicima drugih vjera.

Koordinate: 43°27′N 17°13′E

Izvor podataka: WikipediA