Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Naslovnica

Koprivnica

E-mail Ispis PDF

Koprivnica (naglasak: Koprivnica) grad je u Hrvatskoj, sjedište Koprivničko-križevačke županije.

U prirodno-zemljopisnom pogledu Koprivnica se nalazi na najpogodnijoj lokaciji, tj. na otcjeditoj terasi na kontaktu tercijarnih pobrđa gore Bilogore s južne strane, obronaka Kalnika s jugozapada i močvarnih terena aluvijalne ravni koje je stvorila rijeka Drava sa sjeverne strane. Kroz grad prolazi istoimeni potok po kome je Koprivnica i dobila ime. Smještena je 50 km jugoistočno od Varaždina te 85 km sjeveroistočno od Zagreba; nadmorska visina 149 m.

Površina Grada: 90,94 km². Broj naselja na području Grada: 9 s 8.301 kućanstava. Koprivnica bez prigradskih naselja ima 24.809 stanovnika. S prigradskim naseljima Koprivnica ima 30.994 stanovnika. Koordinate: 46°10′N 16°50′E

Izvor podataka: WikipediA